0114.jpg01OKLEVELa.jpgBárdossy címer MNG2.jpgBárdossy_Béla_családja.jpgBárdossy_család2.jpgCassovia_1617.jpgb_zoltán_és_családja.jpgbárdossy_aladár_riedinger_erzsi_esk_2.jpghzassgi_szerzds_4.jpglawnbg1.jpgsiofok.jpg

Bárdossy Jenő

Középiskolai tanulmányait, a szombathelyi főgimnáziumban végezte, az érettségi vizsgát 1878. június 18-án 17 éves korában tette le. Egyetemi tanulmányait Budapesten folytatta, ahol 1883. április 26-án avatták jogásszá, 1885. november 30-án sikerrel tette le az ügyvédi vizsgát. 1886. januárjában nyitotta meg Szombathelyen irodáját.

1886. május 3-án választották Vas vármegye tiszteletbeli tiszti ügyészének és a vármegye nemesi pénztárának pénztárnokává.

1886. október 17-én, Pápán vette nőül felsőőri Zarka Dénes (1842-1895) királyi közjegyző és Tarczy Lenke  (1845-1914) leányát, Gizellát.

1891. május 4-én helyettes tisztiügyésszé, augusztus 3-án pedig Vasmegye főjegyzőjévé választották. 1893. október 15-én, kitűnő érdemeinek jutalmául, megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét.

Dr. Kronecker József visszavonulása után a Torna-egylet elnökévé választották, majd a Vasvármegyei Sport Egylet megalakulása után annak elnöki posztját foglalta el. 

1895. július 28-án a Földművelésügyi Minisztérium osztályfőtanácsosává nevezték ki, ő készítette el az állatorvosi közszolgálat államosításáról szóló törvényjavaslat tervezetét. 

1900 év végén Sáros vármegye főispánja lett. A vármegye 1901. augusztus 11-én tartott közgyűlésén ő vetette fel, hogy állítsanak Erzsébet királyné emlékére szobrot. Az elhatározást tett követte, a közadakozás eredményképpen 1903. augusztus 16-án leplezték le Donáth Gyula szobrászművész alkotását.  

1903 végén mint miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott állategészségügyi főfelügyelő visszakerült a Földművelődésügyi Minisztériumba.

1918-ban valóságos miniszteri tanácsossá és címzetes helyettes államtitkárrá nevezték ki, 1924-ben pedig nyugalomba vonult.

Bárdossy Jenőnek és felsőeöri Zarka Gizellának három gyermeke született.

Közülük a legidősebb volt Margit, aki tvarozsnai és felsőrásztokai Matuska Péternek (1841-1901) a liptószentmiklósi kerület volt országgyűlési képviselőjének, a magyar Jelzálog Hitelbank alelnökének, a porosz Johannita-rend lovagjának, coji Comáromi Blankától született fiának, Péternek (1885-1956) magyar királyi rendkívüli követnek és meghatalmazott miniszternek lett a hitvese.

Középső gyermekük, Bárdossy László (1890-1946) volt Magyarország miniszterelnöke 1941-42-ben.