0114.jpg01OKLEVELa.jpgBárdossy címer MNG2.jpgBárdossy_Béla_családja.jpgBárdossy_család2.jpgCassovia_1617.jpgb_zoltán_és_családja.jpgbárdossy_aladár_riedinger_erzsi_esk_2.jpghzassgi_szerzds_4.jpglawnbg1.jpgsiofok.jpg

Bárdosy József tanulmányai befejeztével visszatért Kaposvárra, ahol 1821. szeptember 16-án feleségül vette Brechter Ferenc[1] és Szarka Katalin leányát, Katalint (*1800. október 18. Kaposvár). Frigyükből született 1825. február 7-én Eduárd, az ükapám.

A kis Bárdossy Ede, még nincs egy hónapos sem, mikor 1825. március 4-én édesapja meghal. Elemi iskoláit Kaposváron végzi, majd Pécsre kerül, ahol jogot hallgat.

Édesanyja egyedül neveli, rendkívül rossz körülmények között, melyről saját maga vall, miután a vármegye küldötteket jelöl ki a „nemes ifjú” családi viszonyainak kivizsgálására:[1]

Bárdossy Ede a piaristák mernyei központú uradalmánál lett először Alsó-Hetényben, majd 1856-tól Göllén gazdatiszt.

A Mernyei Uradalom[1] Levéltárában fennmaradtak azok a Személyzeti Táblák[2], melyekből pontosan megtudhatjuk, hogy milyen jövedelme volt Bárdossy Edének:

1854-55: Alsó Hetény, Bárdosy Ede, Pajta-bíró

60 ezüst forint, 6 akó bor, 6 öl tüzifa, 12 mérő búza, 24 mérő rozs, 4 mérő árpa, 40 font konyhasó, 1 darab tehén, 2 darab sertvés, 20 mázsa széna, 10 mázsa sarju, 1 béresszekér szalma, 1 darad hízott sertvés süldő, 2 hold tavaszi szántó.

1856-57: Gölle, Bárdosi Ede, Ellenőr

60 ezüst forint, 6 akó bor, 6 öl tüzifa, 12 mérő búza, 24 mérő rozs, 4 mérő árpa, 6 mérő zab, 60 font konyhasó, 1 darab tehén, 2 darab sertvés, 10 mázsa széna, 20 mázsa sarju, 1 béresszekér szalma, 1 darab hízott sertvés süldő, 2 hold tavaszi szántó.

1858: Alsó-Dörgicse, Bárdosy Ede, Ellenőr

100 ezüst forint, 6 akó bor, 6 öl tüzifa, 12 mérő búza, 24 mérő rozs, 4 mérő árpa, 6 mérő zab, 60 font konyhasó, 1 darab tehén, 2 darab sertvés, 10 mázsa széna, 20 mázsa sarju, 1 béresszekér szalma, 1 darad hízott sertvés süldő, 2 hold tavaszi szántó.

1859-61:

105 ezüst forint, 6 akó bor, 6 öl tüzifa, 12 mérő búza, 24 mérő rozs, 4 mérő árpa, 6 mérő zab, 60 font konyhasó, 1 darab tehén, 2 darab sertvés, 10 mázsa széna, 20 mázsa sarju, 1 béresszekér szalma, 1 darad hízott sertvés süldő, 2 hold tavaszi szántó.

Nemességét Somogy vármegye több ízben is igazolja:

Bárdossy Ede 1856. január 27-én, Bonyhádon feleségül vette ükanyámat, Fischler Annát (*1837. május 23. Bonyhád).

Bárdossy Ede és Fischler Anna 1857-ben Alsó-Dörgicsére költöznek, majd 1866-ban birtokot vesznek Balatonszepezden.

Bárdossy Ede, 1878. március 24-én hal meg Szepezden. Férfiágon csupán István fiában - dédapámban - él tovább a család.


[1] Központi kormányzóság Mernyén volt. E birtok Mernye, Gölle, Taszár, Attala, Nagydobsza, Kisdobsza, Pettend, Őszöd, Orczi községek határain feküdt. Még Zala- és Tolnában is birtokos volt kb. 8300 k. holdon. A mernyei birtok körülbelül 19.000 k. hold összterületéből kert és beltelek 216, szántóföld 10.000, kaszáló 1078, legelő 2072, erdő 3285, szőlő 44, Balaton 1227, halastó 12 k. hold és a többi adó alá nem eső terület. (Forrás: Borovszky: Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat, Somogy Vármegye.)

[2] SML: Mernyei Uradalom Levéltára. Személyzeti Táblák 1853-1871.


[1] SML Acta congr. 4054/1843


[1] Brechter Ferenc (*1751-†1821. január 21. Kaposvár) az Esterházy uradalom mérnöke, a földméréstanról Bécsben könyvet adott ki: Urbarial-Regulation oder Richtschnur für Ingenieure zur Regulierung der Unterthanen im Königreich Ungarn. (Wien und Eisenstadt, 1805.)

Az ő munkája továbbá az Orci-patak Toponár és Taszár (Somogy m.) közti szakaszának vízrajzi térképe (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára VI. P.24)