A Bárdossy család

Sine ira et studio - Noblesse oblige

Több mint 20 éve foglalkozom családfakutatással. Személyes indíttatásból, egyszerű kíváncsiságtól vezérelve kezdtem el családom múltját felderíteni.

A kutatásaim során kiderült, hogy családom névadó ága ősi, Vas megyében gyökerező nemesi család, melynek első ismert említése 1368-ból való.

Más ágakon még távolabbra jutottam, így őseim között olyan személyek találhatóak, mint például az 1033 körül élt Bokon, továbbá Ákos és Mikó mester a Divék nemzetségből (1230 körül), Ivánka comes (1281 körül), Homodeus a Gutkeled nemzetségből (1242 körül), Ivanch a Hont-Pázmán nemzetségből (1180 körül), Belényes bán a Csanád nemből (1190 körül), a Héder nemzettség alapítója, Héder nádor (1150 körül), Reynold a Rozgon nemzettségből (1221 körül), a Bebek család alapítója Ákos a Máté nemből (1200 körül) vagy a gimesi Forgách család őse, Ivánka fia András, aki 1241-ben, a muhi csata után a menekülő IV. Bélának saját lovát engedte át.

Egyik ősanyám testvére volt Dobó István (1500-1572), az egri hős.

Történészi, kutatói vénámat talán Thuróczy János (1435-1489) ősapámtól örökölhettem, aki átdolgozva és kiegészítve más művekkel, így a tatárdúlásról tudósító Rogerius mester Siralmas énekével, 1488-ban kiadta a Chronica Hungarorum-ot mely a második megjelent történeti mű, mely a magyarok történetét taglalja. Ez az úgynevezett Thuróczy krónika, melynek második kiadását Mátyás királynak ajánlotta. 

Szintén történész volt apai ági ősapám, Bárdosy János (1738-1819), aki számos, ma már megsemmisült Árpád-kori oklevelet kutatott fel és publikált. 

A történelmi Magyarországon két nagy Bárdossy család élt és él napjainkig. E két család történetének kutatásával 1991 óta foglalkozom. Az egyik Bárdossy család Vas vármegyéből ered, első okleveles említése a XIV. századból való. A család egyes tagjai évszázadok óta a megye különböző településein tűnnek fel mint kisbirtokosok, illetve viselnek különböző közhivatalnoki tisztséget.Ez Bárdossy László miniszterelnök családja, mely joggal használja a "bárdosi" előnevet. 

Az elmúlt több mint húsz év kutatása és a modern tudományos módszerek - a genetika - segítségével kiderült, hogy ennek a családnak egyik ága az a Bárdossy család, melyből 1768-ban, Mária-Terézia nemességet és címert adományoz a kassai születésű Bárdosy Jánosnak, mint Szepes vármegyei ülnöknek, valamint lomniczai Horváth-Kissevich Máriától született Antal nevű gyermekének. Ezen adománnyal a Bárdossyak két ízben is kiérdemelték azt a kegyet, mely Magyarország nemesei közé emelte őket. Én is a Vas vármegyei család ezen ágából származom. A másik az a Bárdossy család, amely Erdélyből, Maros-Torda vármegyéből ered és amelyből Bárdossy György (1817-1873) királyi táblabíró is származik, kinek gróf Rhédey Johannával kötött frigyével a család rokonságba került az angol királyi házzal.