A Bárdossy család

Sine ira et studio - Noblesse oblige

Több mint 25 éve foglalkozom családfakutatással.
Személyes indíttatásból, egyszerű kíváncsiságtól vezérelve kezdtem el családom múltját felderíteni.

A kutatásaim során kiderült, hogy családom névadó ága ősi, Vas megyében gyökerező nemesi család, melynek első ismert említése 1368-ból való.

Más ágakon még távolabbra jutottam, így őseim között olyan személyek találhatóak, mint például az 1033 körül élt Bokon, továbbá Ákos és Mikó mester a Divék nemzetségből (1230 körül), Ivánka comes (1281 körül), Homodeus a Gutkeled nemzetségből (1242 körül), Ivanch a Hont-Pázmán nemzetségből (1180 körül), Belényes bán a Csanád nemből (1190 körül), a Héder nemzettség alapítója, Héder nádor (1150 körül), Reynold a Rozgon nemzettségből (1221 körül), a Bebek család alapítója Ákos a Máté nemből (1200 körül) vagy a gimesi Forgách család őse, Ivánka fia András, aki 1241-ben, a muhi csata után a menekülő IV. Bélának saját lovát engedte át.

Legbüszkébb azonban Árpád-házi rokonságomra vagyok,  I. András, I. Béla és (Könyves) Kálmán király is az őseim közé tartozik.

Felmenőim között megtalálhatóak bajor, osztrák és frank nemesi családok, egyenesági felmenőm többek között Nagy Károly frank császár is. 

Történész volt apai ági ősapám, Bárdosy János (1738-1819), aki számos, ma már megsemmisült Árpád-kori oklevelet kutatott fel és publikált. 

A történelmi Magyarországon két nagy Bárdossy család élt és él napjainkig. E két család történetének kutatásával 1991 óta foglalkozom. Az egyik Bárdossy család Vas vármegyéből ered, első okleveles említése a XIV. századból való. A család egyes tagjai évszázadok óta a megye különböző településein tűnnek fel mint kisbirtokosok, illetve viselnek különböző közhivatalnoki tisztséget.

Ez Bárdossy László miniszterelnök családja, mely joggal használja a "bárdosi" előnevet. 

Az elmúlt több mint húsz év kutatása és a modern tudományos módszerek - a genetika - segítségével kiderült, hogy ennek a családnak egyik ága az a Bárdossy család, melyből 1768-ban, Mária-Terézia nemességet és címert adományoz a kassai születésű Bárdosy Jánosnak, mint Szepes vármegyei ülnöknek, valamint lomniczai Horváth-Kissevich Máriától született Antal nevű gyermekének. Ezen adománnyal a Bárdossyak két ízben is kiérdemelték azt a kegyet, mely Magyarország nemesei közé emelte őket.
Én is a Vas vármegyei család ezen ágából származom.

A másik Bárdossy család az, amely Erdélyből, Maros-Torda vármegyéből ered és egyik tagja, Bárdossy György (1817-1873) királyi táblabíró gróf Rhédey Johannával kötött frigyével a család rokonságba került az angol királyi házzal.