Nemesség igazolások

1368. április 3. Bubek István országbíró oklevelében VaML Lad. I. Fasc. 3. Nr. 11. Df. 279110

1554: Vas vármegye nemesi összeírása

1765: VaML. IV.1.d. Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai - Vegyes nemesi iratok

1840: Veszprém Vármegye Nemesi Közgyűléseinek iratai (IV. 1/b) 1485/1840 sz. irat

1768: MNL (Acta Nobilium) C30 nr. 72.

1796: Somogy Megyei Levéltár (továbbiakban SML): Protocollum Congr. 1796. július 5. 138.o.

Bárdosy Jánosnak és nejétől nemes Horváth-Kissevich Máriától született Antal fiának, Mária Terézia 1768. május 25-én Bécsben címeres nemes levelet adományoz.

Liber Regius XLIV. 578.

Kihirdetések:

Szepes vármegye közgyűlése Késmárk, 1769. augusztus 14. márkusfalvi Máriássy Pál József helyettes szolgabíró által

Abaúj vármegye közgyűlése Kassa, 1771. október 08. Zombory Zsigmond jegyző által

Gömör vármegye közgyűlése Rozsnyó, 1772. november 27. Madarassy József jegyző által

Pest-Pilis-Solt egyesített vármegye közgyűlése Pest, 1780. február 04. Tahy György aljegyző által

Heves és Külső-Szolnok egyesített vármegye közgyűlése Eger, 1782. június 06. Liszkay Miklós jegyző által

Pozsony vármegye közgyűlése Pozsony, 1784. március 06. ? Ambrus alispán által

Szepes vármegye közgyűlése Lőcse, 1795. április 28. filitzi Almássy Lajos jegyző által

bárdosi Bárdossy Aladár (*1894.03.19) nemessége a M.Kir. BM által igazoltatott 194645/1923 sz. alatt

dr. bárdosi Bárdossy László (*1890.12.10) nemessége a M.Kir. BM által igazoltatott 75921/1923 sz. alatt

Bárdossy Viktor (*1871.12.08) nemessége a M.Kir. BM által igazoltatott 75921/1923 sz. alatt

Bárdossy István (*1903.07.20) nemessége a M.Kir. BM által igazoltatott 35966/1933 sz. alatt

vitéz Bárdossy Jenő (*1896.05.13) nemessége a M.Kir. BM által igazoltatott 33920/1929 sz. alatt


2013: A benyújtott hiteles okiratok alapján: